Nordia 2020 Geannuleerd wegens Corona

De Nordia wordt elk jaar gehouden en rouleert over de Scandinavische landen.

In 2020 is Zweden het gastland.

Nordia is een zeer grote internationale beurs van 3 dagen.