Antverpiade

Nationaal kampioenschap voor Filatelie het gezellige Expo gebouw in Antwerpen.

Openingstijden: 10.00 tot 17.00 uur

Zondag 30 augustus: 10.00 – 15.00 uur

Toegang GRATIS